Добре дошли в e-training на Амейз
Courses Images

Кратко въведение и представяне

Сертифициран тренер, провел над 1100 обучения обучения за последните 17 години. За този период натрупва значителен професионален и практически опит в областите Лидерство, Инструктиране и делегиране, Мотивация и развитие, Обратна връзка, Ключови управленски умения, Умения за успешни продажби, Грижа за клиента, Справяне с възражения, Умения за водене на преговори, Управление на времето и др.

  • Изключително богат опит като коуч, тренер и презентатор на различни теми
  • Завършени бакалавърски и магистърски степени в различни направления
  • Сертифициран лектор от различни учредени институции

Образование и опит

Образование: Завършва магистърски степени по “Телекомуникации” от Технически Университет и “Мениджмънт” от Икономически Университет, както и Професионална диплома по “Мениджмънт” от Open University, UK. Сертифициран коуч по програма на International Coach Federation от Coaching Development, UK(2011). Акредитиран коуч от ICF (2014). Сертифициран експерт към Thomas International, DISC profiling. Сертифициран практикуващ треньор и Сертифициран бизнес коуч в Apple Training Academy, CEE (2013). Сертифициран Apple Product Professional, ASTO (2016) Веселин притежава доказан практически опит в създаване и управление на екипи, дилърски мрежи, директни продажби, идентифициране на нови бизнес възможности и превръщането им в успешни сделки. Опитът му включва активна работа при създаване на стратегии от най-високо ниво и ежедневното им прилагане.

Опит: Преоткрива своята страст по време на обучение, което води за изпълнителни директори, когато осъзнава за себе си, че това е сферата, в която иска да се развива. От този момент започва кариерата си на тренер за екипи, състоящи се от изпълнителни директори, и бизнеси в най-разнообразни индустрии. В кариерата си има над 17 години опит многонационални корпорации, над 1100 обучения с бизнес лидери, а за последните 7,5 години около 11400 участници преминават през неговите обучения и семинари в 23 държави.

Подходящи теми

Мениджмънт и лидерство

Бъдете най-добрия мениджър и лидер, който можеш да бъдеш като не спираш да се развиваш всеки ден.
Разчитайте правилно знаците, подгответе се добре и няма как успехът да е далеч.
Получете нужните знания, умения и инструменти, за да изградите най-добрия екип от професионалисти.
Бъдете винаги готови да посрещнете промяната. Бъдете лидерът, от който екипът Ви има нужда.
Умението да делегираме е трудно постижимо, поради фактори като липса на време да предадем нашите знания и опит, притеснение от качеството на свършената работа от останалите и други. Но тези, които са усвоили това умение, успяват да репликират планираните успехи.
Комплексното управление на стратегията на дадена организация е пътят, по който тя постига своите цели и реализира мисията си.
Разрешени правилно и своевременно, конфликтите могат да донесат много ползи за колектива и фирмата. Но оставени без внимание или третирани неправилно, конфликтите могат да бъдат пагубни.
Ако искате да получите безценни знания как да управлявате аудитория и да предадете Вашето познание на другите, това е Вашето обучение. Също бихте могли да изградите екип от вътрешни обучители, които да се представят блестящо с възложените задачи.

Галерия

Нашите сертифицирани лектори

За пълното портфолио от теми и лектори, моля да се свържете с нас. Благодарим

Presets Color