Добре дошли в e-training на Амейз
Courses Images

Кратко въведение и представяне

Сертифициран тренер, провел обучения за 8000+ участници за последните 10 години. Преподава от 5 години за екипите на Европейската комисия в Брюксел. Професионалните му интереси и практически опит са в областите на личностното развитие, мениджмънт, лидерство, комуникация, презентационни умения, говорене пред публика, LinkedIn, Networking, мотивация, бизнес кореспонденция, управление на времето, емоционална интелигентност и други.

Защо го препоръчваме?

  • Иновативен подход във воденето на лекции
  • Богат опит с позиционирането на всеки тип бизнес в социалните мрежи
  • Комбинация от добре подготвена лекционна част, практически занятия и дискусии
  • Интерактивни обучения

Образование и опит

Образование: Магистър по “Трудова и организационна психология” и бакалавър “Икономика”. Специализира в разработването на иновативни и интерактивни обучения, които активно да въвличат аудиторията и да ангажират вниманието. Богат опит в създаването и управлението на екипна динамика, обратна връзка, оценка и други. Широка гама от познания в управлението на проекти. Отличава се с енергия, чувство за хумор и опит в провеждането на тренинги. Обученията и работата с хора са му страст.

Опит: Професионалната му мечта е еволюция в българската образователна система. Идея, за която споделя, че иска да допринесе за развитието на училищния процес и го прави под формата на многото социални обучения за различни прогресивно мислещи организации, както и различни образователни проекти, като EnterTraining - платформа, основана от него. Пръв в България започва да прави консултации по LinkedIn още през 2011 година. Стотици физически и някои международни юридически лица са консултирани от него как да се открояват в тази невероятна професионална социална мрежа.

Подходящи теми

Комуникационни умения

Придобийте нужните знания и опит, за да моежете да комуникирате с мениджмънт, служители, клиенти и други.
Излизането пред публика не е нужно да е притеснение, а може да е удоволствие. Научете нужното, за да сте успешни.
Научете разликата между двете понятия и как да ги съчетаете, така че да постигате високи резултати в работата си с хора.
Няма бизнес, в който продажбите или преговорите да не играят важна роля. Бъдете майстори в тези умения и разширете успехите си.
Правилното планиране и осъществяване на задачите е ключ към своевременен и пълен успех.
Социалните мрежи в днешно време са най-интензивната среда за реклама, която измести постепенно останалите медии. Научете интересни и доказани стратегии за утвърждаване на Вашия бизнес с помощта именно на социалните мрежи.
Всяко едно общуване се осъществява между хора и емоциите са винаги фактор, независимо от опитите да се постигне пълна обективност.
Смело може да се твърди, че най-успешната практика за генериране на контакти и препоръки е именно бизнес нетуъркинга.
По дрехите посрещат, по ума изпращат, но през цялото време Ви следят поведението. Научете се как да се представите перфектно във всяка една бизнес ситуация, поздавайки бизнес етикета добре.
Много от нас вярват, че двугодишното обучение за Магистър по Бизнес администрация е единственото, което ще ги заведе до върха бързо. Това не е така. Опитайте първо да получите цялата нужна база в два дни, а след това преценете на къде да продължите - направо към върха или първо към учението.

Галерия

Нашите сертифицирани лектори

За пълното портфолио от теми и лектори, моля да се свържете с нас. Благодарим

Presets Color