Добре дошли в e-training на Амейз
Courses Images

Кратко въведение и представяне

Сертифициран тренер с над 20 години опит, активен преподавател, бизнес лидер. Обучение, Говорене пред публика, Комуникационни умения, Търговски обучения, Продажби, Презентационни умения, Създаване и управление на успешни екипи, Мотивация и други.

  • Дългогодишен опит на ръководни позиции
  • Множество успехи в разллични бизнес сфери
  • Успешен комуникатор и оратор
  • Богат опит при презентиране

Образование и опит

Образование:Придобива Бакалавър по “Бизнес Администрация” от Американския Университет в България и Магистърска степен по “Бизнес Администрация” (MBA) от IESE Business School, Испания. Той е професионален сертифициран коуч (PCC) към Международната Коуч Федерация (ICF), член на Българската Коуч Федерация (ICF Bulgaria Chapter) и ментор към световната мрежа за предприемачи Endeavor. Споделя за себе си, че приема за свой най-голям професионален успех развитието на хората, с които работи, като по-добри личности и професионалисти.

Опит: От 1995 г. до 2005 г. Владимир работи за Xerox Corporation в региона на Централна и Източна Европа, Египет и Турция. За периода преминава през девет различни позиции, от които седем ръководни. На последната си длъжност отговаря за едно от трите основни бизнес направления на фирмата – Xerox Engineering Systems – за Централна и Източна Европа, Египет и Турция. Владимир Борачев поема ръководството на козметичната компания AVON за региона на България, Албания и Македония в началото на 2006 година. Той е един от малкото мъже в организация, наемаща предимно жени (дамите в екипа са около 95%) и работеща за жени. Преди това е бил търговски директор на Avon България.От края на 2007 г. той поема фирменото управление за трите държави, а от средата на 2009 г. вече е Управляващ директор за България, Унгария, Сърбия, Македония, Албания и Черна гора. Владимир е и лектор в Магистърска програма на Американския Университет в България. За 20 години професионална кариера преминава през 12 различни ръководни позиции. Счита тази динамика за едно от своите най-големи постижения. От над 5 години специализира в обучения.

Подходящи теми

Презентационни умения

Разберете повече за езика на тялото, гласа, погледа и всички други елементи нужни за познаване от всеки добър презентатор.
Познанието за различните човешки характери и мотивации, подходите към всеки един от тях и много други, могат да осигурят нужните инструменти за успешна комуникация.
Умението да планирате, целеполагате и да го правите в правилното време е ключово за успех. Научете се как да управлявате ограниченото време всеки ден.
Открийте и разгънете потенциала си като мениджъри и лидери. За да сте наистина успешни, Ви е нужна малко теория и много практика.
Мотивацията и страстта са движещите сили на нашето темпо в постигането на поставените цели. Всеки успешен мениджър трябва да разбира това и да съумява да вдъхновява хората си.
Правилният избор, планирането на стратегията по постигането на целите, конкретните действия и последвалата оценка са само част от процеса по поставяне на цели и покоряването им.
Комплексното управление на стратегията на дадена организация е пътят, по който тя постига своите цели и реализира мисията си.
Ако искате да получите безценни знания как да управлявате аудитория и да предадете Вашето познание на другите, това е Вашето обучение. Също бихте могли да изградите екип от вътрешни обучители, които да се представят блестящо с възложените задачи.

Галерия

Нашите сертифицирани лектори

За пълното портфолио от теми и лектори, моля да се свържете с нас. Благодарим

Presets Color